Vejen til bedre intern kommunikation

Kunde: STRATO ventilation

Baggrund

Evnen til at tiltrække de dygtigste og fastholde medarbejdere er afgørende for en succesfuld fremtid. For at motivere og fastholde medarbejderne ønsker STRATO ventilation at styrke trivsel og loyalitet blandt andet ved at sætte øget fokus på intern kommunikation i virksomheden. 

u

Udfordring

Størstedelen af medarbejdere kommer kun sjældent på virksomhedens lokationer – deres arbejdsdag foregår hos kunderne og på byggepladserne. Ledelsen ønsker at give medarbejderne information og viden om retning, mål og de resultater, som medarbejderne er med til at skabe.

Virksomheden mangler en effektiv intern platform til at kommunikere med medarbejderne. Ambitionen er implementering af en ny fælles digital platform optimeret til smartphone, tablet og computer til nyhedsformidling, kommunikation, samarbejde og videndeling.

Løsning

Vejen til bedre intern kommunikation bliver lagt i en 2-trins plan:

Trin 1

En her-og-nu løsning med et internt nyhedsbrev bliver besluttet.

Trine bliver hyret til selvstændigt at finde, skrive og publicere medarbejderrelevant information og nyheder via et internt nyhedsbrev, som skal indeholde virksomhedens gode historier om blandt andet ordrer, strategi, kvalitet, arbejdsmiljø, procedurer, politikker, organisationsændringer, navnenyheder, aktuelle nøgletal og arrangementer.

Trin 2

Valg, udvikling og implementering af en intern app skræddersyet virksomheden, hvor funktion og indhold effektiviserer de daglige arbejdsrutiner, styrker dialogen, samarbejdet og videndelingen på tværs af organisationen samt medvirker til at skabe en større grad af nærhed og tilknytning til virksomheden.

Planen er, at den nye app med tiden skal erstatte email-nyhedsbrevet.

Sideløbende med produktion af nyhedsbrevet indsamler Trine derfor viden og skriver tekster, som senere skal danne indholdet i den nye interne kommunikationskanal.

N

Resultat

Fast månedlig udgivelse af et internt nyhedsbrev udsendt via mail. En spørgeskemaundersøgelse, som er udsendt til alle medarbejdere, afslører at:

  • 90 % af medarbejderne, som har svaret, læser altid nyhedsbrevet
  • 89 % af læserne mener, at historierne i nyhedsbrevet er meget eller nogenlunde relevante
  • 64 % af læserne er tilfredse med nyhedsbrevet alt i alt

I forbindelse med udgivelsen af det interne nyhedsbrev producerer Trine desuden relevante historier med en ekstern vinkel – for eksempel navnenyheden “Økonomiassistent udlært hos STRATO ventilation”, som blev bragt i lokale medier samt online brancheportaler.

Om STRATO ventilation

STRATO ventilation projekterede og udførte i perioden 2004-2017 en bred vifte af løsninger inden for
komfort-, industri- og procesventilation.

Jeg har haft et godt samarbejde med kommunikaTHion, hvor Trine i en projektperiode sikrede, at der var fremdrift i forhold til vores interne nyhedsbrev.

Trine arbejdede 100 % selvstændigt, når hun fandt, skrev og udgav intern information og nyheder i nyhedsbrevet.

At Trine har solid erfaring fra bygge- og anlægsbranchen betød, at hun forstod virksomhedens udfordringer og behov. Det gjorde det let at samarbejde med hende.

Hans Christian Bech Thøgersen

Tidligere adm. direktør , STRATO ventilation

Flere cases?

Hvem har jeg blandt andet løst opgaver for?

Start dialogen straks

Fortæl mig om din virksomheds udfordringer og behov. Så kommer jeg med et bud på, hvordan jeg kan hjælpe med mere effektiv og professionel kommunikation og markedsføring samt tiltag som styrker virksomhedens grønne profil.

Trine Hermansen indehaver af kommunikaTHion

kommunikaTHion

Få en kommunikationschef med på dit hold uden at ansætte

Kontakt

kommunikaTHion
v/ Trine Hermansen

Nordtoftevej 3
8240 Risskov

Tel (+45) 5136 0062
Mail trine@kommunikaTHion.dk

CVR 38425552