Sundhedskommunikation og projektledelse

Kunde: Mariendal Electrics

Baggrund

Under navnet ‘MariendalSUNDERE’ blev sundhed og trivsel i efteråret 2017 sat øverst på agendaen hos elinstallatørvirksomheden Mariendal Electrics . Et tre måneder langt sundhedsforløb, som omfattede samtlige 250 medarbejdere på byggepladser, i servicebiler og på kontorer i hele landet, blev i samarbejde med sundhedseksperter fra Rfys sat i søen.

u

Udfordring

Under sundhedsforløbet skulle alle tiltag understøttes med relevant og løbende kommunikation, som kunne italesætte formål for indsatsen overfor medarbejderne samt inspirere og motivere til bedre sundhed og trivsel. Mariendal havde dog hverken en effektiv intern kommunikationskanal eller interne ressourcer til at løfte kommunikationsopgaven.

Løsning

Mariendal Electrics hyrede Trine fra kommunikaTHion som ’intern’ projektleder og ansvarlig for kommunikationen i forbindelse med det tre måneder lange Rfys-sundhedsforløb. Trine havde på forhånd solid erfaring med kommunikationsopgaver hos installationsvirksomheder og havde desuden kendskab til Rfys’ sundhedsforløb.

Præsentationer

For at sikre så høj deltagelse blandt medarbejderne som mulig blev idéen præsenteret for blandt andet afdelingsledere og tillidsmænd inden sundhedsforløbet blev introduceret for alle medarbejdere. Trine assisterede i den forbindelse ledelsen med udarbejdelse af PowerPoint-præsentationer på alle niveauer.

 

Udvikling af en ny intern kommunikationsplatform

På få uger udviklede Trine i samarbejde med en webudvikler en ny WordPress-baseret platform til Mariendal, som kom til at understøtte den interne kommunikation under hele sundhedsforløbet.

 

Intern kommunikation i tekst, foto og video

I tæt samarbejde med Rfys og Mariendal Electrics producerede Trine løbende relevante nyheder og info-opslag i tekst, foto og video til den nye interne kommunikationsplatform.

 

Ekstern PR

Mariendal Electrics udnyttede i en vis udstrækning sundhedsprojektet til at brande virksomheden ved at fortælle gode historier fra projektet eksternt – fx 250 elektrikere skal være sundere og gladere

 

Planlægning og gennemførelse af et heldagsarrangement

Sundhedsforløbet kulminerede til et stort event, hvor alle Mariendal-medarbejdere fra hele landet mødtes efter mange ugers aktiv indsats for at få det afsluttende sundhedstjek og fejre deres sundhedsmæssige fremgang ved en stor fest. I samarbejde med en eventleverandør stod Trine for planlægning og gennemførelse af heldagsarrangementet herunder bustransport, indsamling af sponsorpræmier, indkøb af tøj, medaljer mv.

N

Resultat

Med Trine som samarbejdspartner sparede Mariendal Electrics en stor del af deres interne tid og sikrede alligevel fuld fremdrift og fokus på sundhedsforløbet.

Om Mariendal Electrics

Mariendal Electrics er en nordjysk elinstallatørvirksomhed med omkring 250 medarbejdere, hovedsæde i Aalborg og afdelinger flere steder i Danmark. De servicerer en bred vifte af kunder med ydelser inden for el, sikring, energi, CTS, automation og IT. Besøg Mariendal Electrics på www.mariendal.dk

Flere cases?

Start dialogen straks

Fortæl mig om din virksomheds udfordringer og behov. Så kommer jeg med et bud på, hvordan jeg kan hjælpe med mere effektiv og professionel kommunikation og markedsføring samt tiltag som styrker virksomhedens grønne profil.

Trine Hermansen indehaver af kommunikaTHion

kommunikaTHion

Få en kommunikationschef med på dit hold uden at ansætte

Kontakt

kommunikaTHion
v/ Trine Hermansen

Nordtoftevej 3
8240 Risskov

Tel (+45) 5136 0062
Mail trine@kommunikaTHion.dk

CVR 38425552